Employer Branding för studenter!

Jag håller som bäst på att färdigställa min tredje bok. Den utkommer under våren 2016 på förlaget Studentlitteratur och är tänkt som en kursbok i Employer Branding för studenter.

Arbetstiteln är Employer Branding 3.0 och boken kommer kunna beställas på alla större bokhandlar på nätet. Jag lägger även ut en länk här när boken finns i handeln.

© 2017 Anna Dyhre AB